İstanbul Türbeler Müzesi Müdürlüğü

Haberler Duyurular

türbeler

P N

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan İstanbul Türbeler Müze Müdürlüğü, İstanbul’daki Bakanlığımıza bağlı türbelerin her türlü hizmetlerini bir idarece yürütmek amacıyla 15 Şubat 1978 yılında kurulmuştur. Ancak bu kuruluş tarihine kadarki geçen zaman içinde kısa bir tarih yolculuğu yapmanın faydalı olacağına inanıyoruz.